Annunciatie Gabriel

De Stichting Gabriël stelt zich ten doel:

1. Het ter beschikking stellen van muziekinstrumenten aan talentvolle jonge mensen alsmede het begeleiden van hen op muzikaal gebied en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De stichting beoogt niet het maken van winst.